Oudergesprekken welbevinden groep 1 t/m 7

21 Nov 2022 - 26 Nov 2022

Tijdens deze gesprekken wordt voornamelijk het welbevinden van uw kind tijdens de eerste schoolweken besproken.