BS Frans Postma

  • home

welkom op de site van BS Frans Postma

Onze school ligt in een oude Heerlense wijk, genaamd Beersdal, een wijk tussen Heerlen-centrum en Heerlerheide.
Van origine was Beersdal een mijnwerkersbuurt, hetgeen nog te zien is aan de authentieke huizen.
Behalve leerlingen uit de wijk, volgen kinderen uit omliggende wijken onderwijs aan onze school, die de algemeen-bijzondere identiteit heeft.
Deze site is bedoeld voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden.
U kunt kijken in onze schoolgids, ons schoolplan, onze nieuwsbrieven en onze schoolkalender, waar u een overzicht ziet van alle activiteiten gedurende dit schooljaar.

Wij werken volgens de principes van de Vreedzame School.

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen dat streeft naar een klas en een school als een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, open staan voor verschillen tussen elkaar en conflicten zonder geweld oplossen.
De kern van “De Vreedzame school” bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen.

Maar “De Vreedzame School” is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als ( toekomstig ) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Een prettige, veilige werksfeer is een belangrijke voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te komen. Daarom hanteren we de schoolregel:

We behandelen elkaar met respect. Je mag elkaar niet storen, niet door je gedrag, je taalgebruik of je houding.

download hier ons pestprotocol 

Wij zien U reacties met plezier tegemoet en wensen U veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Schoolteam basisschool Frans Postma.

 

 

laatste nieuws

BS Frans Postma, een school van onderwijsstichting  Movare