Visie

Waar wij voor staan

Visie op leren: 

Wij zien dat kinderen zich bij ons op school veilig voelen en binnen een vertrouwd en warm pedagogisch klimaat zichzelf kunnen zijn. Onze gedreven en gemotiveerde teamleden werken samen met kinderen en ouders aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van ieder kind op het gebied van zowel de didactische- als ook de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Om tot ontwikkeling en tot leren te kunnen komen, onderschrijven wij het belang van spelend en thematisch leren. Spel en thematisch werken zorgen voor een kapstok waaraan nieuw opgedane kennis en vaardigheden kunnen worden opgehangen. 

Binnen het leerproces hebben wij extra aandacht voor feedback op het product, maar zeker ook feedback op het leerproces. We hechten belang aan het ontwikkelen van een leergerichte houding en het aanleren van vaardigheden die ons in staat stellen om tot ontwikkeling te komen. Hierbij valt onder andere te denken aan executieve functies.  

De leerstof bieden wij aan in een doorgaande lijn, waarbij wij vorm geven aan het beheersingsleren door middel van o.a. scafolding. Hierbij bouwen we steeds verder op eerder opgedane kennis en vaardigheden en gebruiken deze als “springplank” naar een volgende leerfase. Het handelingsmodel is hierbij een model om te bepalen op welke wijze wij de leerstof het best passend kunnen aanbieden. Verder zetten wij het directe instructiemodel, ontdekkend leren en samenwerkend leren in als instrument om de leerontwikkeling te stimuleren. Wij onderschrijven hierbij het belang van een rijke en sterke didactische instructie.  

Photography by Maurice Vinken / www.kleurstof.eu

Missie: wat wil ik betekenen 

Het is onze missie om een school te zijn waar iedereen graag komt, zich welkom en gewaardeerd voelen. En een school te zijn waar iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten, zich uitgedaagd en gestimuleerd voelt om het beste uit zichzelf te halen.  

Unieke kracht: waarom kunnen wij dat? 

Wij zijn een kleinschalige, Vreedzame School. Onze kernwaarden zijn voor ons leidend in combinatie met het gedachtengoed van de Vreedzame School. We staan samen voor een veilig en pedagogisch prettig leerklimaat. Leren en ontwikkelen staat bij ons op school nooit stil. Samen zetten we de schouders onder de ontwikkeling van onze leerlingen, onze leerkrachten en ons onderwijs. Wie kiest voor basisschool Frans Postma, kiest voor groeimogelijkheden.  

Kernwaarden: 

Als school hechten wij groot belang aan een open en transparante communicatie met leerlingen, ouders, collega’s en andere betrokkenen. Deze open communicatie is noodzakelijk om te bouwen aan een goede onderlinge relatie de is gebouwd op vertrouwen, respect en rechtvaardigheid. Geheel in lijn met het programma “De Vreedzame School” waar wij als school zeer gericht mee werken. Samen dragen wij verantwoordelijkheid voor onze school en de ontwikkeling van onze leerlingen en leerkrachten.  

Binnen ons onderwijs hechten wij veel belang aan het gebruik maken van creativiteit, stimuleren wij onderlinge samenwerking en werken wij gericht aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen. We geven ruimte aan het werken vanuit passie en aan de ontwikkeling van eigen talenten. 

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details