Inschrijven optionele oudergesprekken

26 Jun 2023

Wanneer er vanuit de leerkracht behoefte is aan een gesprek, kunt u zich vanaf 15:00u op uitnodiging inschrijven via Parro voor het oudergesprek voor volgende week. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en toch behoefte aan een gesprek? Geef dit dan even aan bij de leerkracht, zodat hier een afspraak voor gemaakt kan worden.