• home
  • schoolinfo
  • schoolgids

schoolgids

algemeen

Schoolgids 2021-2022

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers die op dit moment kinderen op onze school hebben en voor de ouders/verzorgers van toekomstige leerlingen. In deze schoolgids staat onder andere wat U van ons kunt verwachten, maar ook wat de school van U verwacht. Wij hopen dat U deze schoolgids met belangstelling zult lezen en steeds zult raadplegen wanneer U informatie over de school nodig heeft. Samenwerking tussen ouders en school en een goede communicatie vinden wij heel belangrijk. Samen dragen we immers zorg voor een positieve ontwikkeling van de kinderen die onze school bezoeken. Naast schriftelijke informatie vinden wij persoonlijk contact heel belangrijk. Heeft U suggesties, vragen met betrekking tot de schoolgids of anderszins, dan willen wij dat graag van U horen.

Download hier de schoolgids

BS Frans Postma, een school van onderwijsstichting  Movare