• home
  • schoolinfo
  • visie en missie

Waar de school voor staat. Visie/missie.

Missie.

Basisschool Frans Postma is een school voor Algemeen Bijzonder Onderwijs.
Dat betekent dat wij openstaan voor alle geloofsovertuigingen en culturele achtergronden. Wij zien dit als een verrijking van ons onderwijs. Wij helpen kinderen bij hun ontwikkeling en besteden aandacht aan alle verschillende waarden en normen, zoals die voorkomen in onze maatschappij.

Op onze school krijgt elke leerling de mogelijkheid om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen.
Daarmee kan de leerling later zijn plek in de maatschappij vinden.

onze visie en missie:KLIK HIER

BS Frans Postma, een school van onderwijsstichting  Movare