• home
  • schoolinfo
  • schoolplan

schoolplan

Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes deze school maakt voor de schoolplanperiode 2019-2023. In deze keuzes is rekening gehouden met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van onze school.

download hier het schoolplan

BS Frans Postma, een school van onderwijsstichting  Movare